Start

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Krasnymstawie

ul. Poniatowskiego 10
22-300 Krasnystaw

tel./fax (0-82) 576 25 55

tel. (0-82) 576 34 54 (PSK)
tel. (0-82) 576 30 95 (PSK)
fax. (0-82) 576 35 65 (PSK)

E-mail:
kp_krasnystaw@straz.lublin.pl

Telefon alarmowy: 998, 112

bip

 
KP PSP Krasnystaw 2006 - 2016